فمینیست ها پیامبران دروغین زمانه ما

 

فمینیست ها

یک تفاوت پیامبرانِ حقیقی از دروغین، این است که انبیاء خدا از ابتدا خود را مهذّب کرده‌اند و در درون آنها هیچ شرّی وجود ندارد لذاست که خداوند مردمان را به آنها ارجاع می‌دهد و اختیار خلایق را به آن حضرات می‌سپارد. اما در مقابل، انبیاء کذبه منشأ همه نوع شرّند، تکبر و خودپسندی آنها در حد ابلیس است، مردم را به خود دعوت می‌کنند و بارهای سنگین بر دوش آنها می‌گذارند، بر دیگران حکم می‌کنند و خود را مستثنی می‌شمارند.

نشانۀ بارز فمینیست‌ها این است که برای دنیا کار می‌کنند و به جهان باقی، ایمان ندارند. به همین دلیل است که بسیاری از احکام دین خدا را که مصلحت دنیا و آخرت را با هم لحاظ کرده، ظالمانه تلقی می‌کنند و حتی به عداوت با آن برمی‌خیزند. قصد نداریم فمینیست‌ها را به بهشت راهنمایی کنیم فقط می‌خواهم بگویم که زنان فمینیست حتی اگر فقط "دنیا" را می‌دیدند خیلی بهتر از اینها زندگی می‌کردند.

 

فمینیست ها منافقینی هستند که حربه ی آنها فقه پویا و نادیده گرفتن احکام اسلام با توهم تجدد و پیشرفت است.

این خدا نشناسها با با پوشش چادر و روکش دین مثل کرمی که دندان را می خورد در حال پوساندن دین و اعقادات مردم هستند.

لعنت خداوند بر مردان پلیدی که به زنان پست و مقام می دهند و افکار مخرب یک چنین زنانی را در جامعه تزریق می کنند.

خداوند رسوایشان کند و می کند چون این وعده ی قرآن است...

/ 1 نظر / 172 بازدید
j

همچنین لعنت خدابرآن زنان