/ 2 نظر / 31 بازدید
همین

ای بابا.....از ما که گذشت اما آرزو بر جوانان عیب نیست....هست؟؟؟؟

رضا

به زنان ایرانی امیدی نیست! شاید در زمین وسیع خدا زنان بهتری باشند. ایران همیشه آینه ی پنجاه سال قبل اروپاست!